Podujatia

POPULÁRNA HUDBA

Mesto Stará Ľubovňa a Ľubovnianske osvetové stredisko v mesiaci marec – apríl organizuje súťažnú prehliadku amatérskych rockových skupín a spevákov „ROCK FEST“.  Súťaže sa môže zúčastniť hudobná skupina vo veku od 15 a viac rokov. Poradie víťazov hodnotí 5-členná porota. Cieľom prehliadky je podchytiť hudobnú tvorivosť mladých, vytvoriť priestor na konfrontáciu výsledkov vlastnej tvorby, stretnúť sa a prediskutovať s odborníkmi možnosti napredovania pôvodnej slovenskej a zahraničnej populárnej hudby i kvalitného zlepšenia sa. Súťažiaci sa prezentujú aj vlastnou tvorbou.  Miesto:  DK v Starej Ľubovni.  

Nastavenia cookies