Podujatia

Hviezdoslavov Kubín

 okresná súťaž v prednese poézie a prózy žiakov ZŠ, 8 – roč. gymnázií a študentov stredných škôl, ktorá predchádza krajskej súťaži . Do okresného kola sa zapája každá škola v regióne , ide o najpočetnejšiu účasť v kategóriách I. – IV., preto sa organizuje štyri dní v mesiacoch apríl – máj.

 

Nastavenia cookies