Podujatia

PREČO SOM NA SVETE RÁD / RADA

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA 2012
Celoštátna putovná výstava s protidrogovým zameraním bola sprístupnená v Dome kultúry v Starej Ľubovni, výstavu 58 prác zo Slovenska, Uzbekistanu a Malty si návštevnici mohli pozrieť do 7. novembra 2012. Do 18. ročníka projektu NOC sa tentoraz zapojilo 1 129 autorov. Ocenené boli aj dve staroroľubovnianky. V kategórii ZŠ získala celkové druhé miesto Alexandra Saganová zo ZŠ Za vodou s dielom Stop bulímii a anorexii. Ďalšou ocenenou bola Daniela Krempaská zo ZUŠ J. Melkoviča. Daniela rovnako získala druhé miesto, a to v kategórii umeleckých škôl s výtvarnou prácou Skrytá hrozba. Súčasťou projektu boli aj sprievodné podujatia - živé besedy, ktorých spoluorganizátorom bol RÚVZ v Starej Ľubovni. Uskutočnilo sa ich dovedna 14. Spojené boli aj s meraním hladiny CO v pľúcach a hladiny CO v krvi a premietaním CD s protidrogovým zameraním.

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA 2010
Už po šestnásty raz vyjadrili svoj postoj k drogám mladí výtvarníci v projekte Prečo som na svete rád/rada. Tých, ktorým sa to podarilo najviac, ocenila porota ešte 2. júna 2010 v Bratislave. Súčasťou súťaže je už tradične putovná výstava, ktorá bola v Starej Ľubovni sprístupnená v Dome kultúry 27. 10. - 7. 11. 2010. Je určená všetkým žiakom a študentom škôl v okrese. Vystavené umelecké diela mali za cieľ poukázať na negatíva drogových závislostí, no najmä na súvisiacu prevenciu. Okrem slovenských prác sa na výstavu dostali aj dve z Malty a jedna z Poľska. Pod jeden z najznámejších projektov s protidrogovým zameraním na Slovensku je podpísané Národné osvetové centrum. Za 16 rokov existencie sa doň zapojilo viac než 16 200 autorov, vrátane mladých z Fínska, Talianska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Nórska, Poľska, či Malty.
V spolupráci s RÚVZ v Starej Ľubovni sa uskutočnili aj sprievodné podujatia - besedy s premietaním DVD nosičov ,,Deti a drogy" a ,,Prevencia drogovej závislosti". Lektorkou sprievodných podujatí bola Mgr. Jana Pekárová z RÚVZ v Starej Ľubovni, ktorá aj prostredníctvom CO - monitora merala žiakom hladiny CO v pľúcach a hladinu CO v krvi a vyhodnocovala ich vplyv na celkové zdravie. Uskutočnili sme 15 sprievodných podujatí, výstavu navštívilo 645 žiakov a dospelých.

Celoštátna putovná výstava výtvarnej tvorby detí a mládeže vo veku od 14 do 18 rokov s protidrogovým zameraním, súčasťou ktorej sú sprievodné podujatia s psychológom, alebo s pracovníkom RÚVZ v Starej Ľubovni. Výstava sa uskutočňuje v DK v Starej Ľubovni pre žiakov ZŠ a SŠ. Termín: október – december.

Už po šestnásty raz vyjadrili svoj postoj k drogám mladí výtvarníci v projekte Prečo som na svete rád/rada. Tých, ktorým sa to podarilo najviac, ocenila porota ešte 2. júna v Bratislave. Súčasťou súťaže je už tradične putovná výstava. ktorá bola v Starej Ľubovni sprístupnená v Dome kultúry 27. 10. - 7. 11. 2010. Je určená všetkým žiakom a študentom škôl v okrese.  Vystavené umelecké diela mali za cieľ poukázať na negatíva drogových závislostí, no najmä na súvisiacu prevenciu. Okrem slovenských prác sa na výstavu dostali aj dve z Malty a jedna z Poľska. Pod jeden z najznámejších projektov s protidrogovým zameraním na Slovensku je podpísané Národné osvetové centrum. Za 16 rokov existencie sa doň zapojilo viac než 16 200 autorov, vrátane mladých z Fínska, Talianska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Nórska, Poľska, či Malty.
V spolupráci s RÚVZ v Starej Ľubovni sa uskutočnili aj sprievodné podujatia - besedy s premietaním DVD nosičov ,,Deti a drogy" a ,,Prevencia drogovej závislosti". Lektorkou sprievodných podujatí bola Mgr. Jana Pekárová z RÚVZ v Starej Ľubovni, ktorá aj prostredníctvom CO-monitora merala žiakom hladiny CO v pľúcach a hladinu CO v krvi a  vyhodnocovala ich vplyv na celkové zdravie. Uskutočnili sme 15 sprievodných podujatí, výstavu navštívilo 645 žiakov a dospelých.

Nastavenia cookies