Podujatia

AMFO

Krajská súťaž amatérskej fotografie

AMFO 2010

  Súťaž amatérskej fotografie je najstaršou prehliadkou na Slovensku. Krajská súťaž je druhým kolom po okresnej súťaži na celoštátny výber.
Vyhlasovateľ:  Ministerstvo kultúry SR, Prešovský samosprávny kraj
Usporiadateľ a realizátor:  Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni
Časový harmonogram:
Uzávierka súťaže :  12. 5. 2010
Zasadnutie poroty:  14. 5. 2010
Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž výstavy:  4. 6. 2010

 

 

 

K stiahnutiu

11. ročník súťaže amatérskej fotografie Prešovského kraja AMFO 2010 priniesol veľa prekvapení. Do súťaže tento rok sa prihlásili už ako každoročne „starí ostrieľaní fotografi”, ale objavili sa tu aj noví autori, ktorí sa zapojili po prvý krát. To znamená, že fotografická prehliadka si získava stále nových záujemcov. Čo nás veľmi teší.
Skupina A  - autori nad 21 rokov bola najviac zastúpená farebnými fotografiami v rôznej kvalite. Klasická čiernobiela fotografia sa vytráca a môžme konštatovať, že je zastúpená digitálnou tlačou, kde značnú časť tvoria nekvalitné výtlačky, ktoré samozrejme boli zo súťaže vyradené, aj keď boli dobre tematicky a kompozične riešené.
To sa potvrdilo  hlavne pri skupine B - autorov do 21 rokov. Táto skupina, ktorá je zastúpená mladou generáciou bola pre porotu tak trochu sklamaním. Oproti minulým rokom, bola o niečo slabšia. Chýbala kreativita, dobrý výber témy a samozrejme technická kvalita fotografie. Úroveň bola kolísavá a skôr menej kvalitná. V niektorých fotografiách chýbala  kompozícia, ale aj napr. orezanie fotografie.U niektorých fotografií zase stačil iba správny výrez záberu a bola by postúpila na výstavu.
Najmladší účastníci boli milým prekvapením súťaže. Skupina C – autori do 16 rokov, bola zastúpená dostatočným počtom hodnotených fotografií. Dominovali farebné fotografie. Mali originálny ničím nezaťažený pohľad na svet. Veľa fotografií bolo bezprostredných, bez nejakých násilných úprav či pretvárania fotoobrazu.
Konštatujeme, že oproti minulému roku klesla úroveň v skupine B – jednotný nezáživný prístup bez záujmu o dosiahnutie nejakého výsledného efektu fotografie. Chýbala nám tu taká "mladistvosť" s reálnymi pohľadmi na život, na dianie z prostredia  tejto mladej generácie.
Celkový pohľad na úroveň súťaže sa udržal na minuloročnej úrovni. Všeobecne slabšie bola zastúpená krajinárska a živá fotografia. Oceňujeme, že väčšina autorov sa snaží dodržať určený rozmer fotografií a to vďaka, dá sa povedať aj metodikom ROS.
Až u niektorých výnimiek z regiónov, ktorí do súťaže poslali formát 21x30 cm - preto fotografie boli automaticky vyradené. V najstaršej skupine sa oproti minulému ročníku zlepšila kvalita tlače a dokonca nám prišlo do súťaže veľa fotografií, ktoré sú dobre chemicky kvalitne spracované.
Multimediálna prezentácia ma mať jednotnú dejovú a výtvarnú líniu spojenú so správnym výberom hudby. Bohužiaľ tento rok sa nepodarilo bodovať ani jednému účastníkovi. Do súťaže boli zaslané 4 DVD, ktoré síce spĺňali časomieru, ale po formálnej a obsahovej stránke vlastne nesplnili kritéria na celoslovenský postup. 

 

 

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies