Podujatia

Vesmír očami detí

Vesmír očami detí 2016

K stiahnutiu

Vesmír očami detí 2015

K stiahnutiu

Vesmír očami detí 2013

V okresnej súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ porota hodnotila celkom  237 výtvarných prác od 232 autorov.  Celkové vyhodnotenie s odovzdaním hlavných cien, diplomov a čestných uznaní sa uskutočnilo  15. marca 2012 o 14,00 h v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Zároveň bola sprístupnená výstava,  ktorá trvala  do 27. 3. 2012.
Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni uskutočnilo dňa 20. 2. 2013 vyhodnotenie okresnej súťaže Vesmír očami detí. Výtvarné práce posudzovala odborná porota v zložení: Bc. Mária Kačeňáková, ZUŠ J. Melkoviča, Mgr. Eva Balboneová, ZŠ Za vodou, Naďa  Štefančíková, S-ZUŠ Stará Ľubovňa. Okresného kola súťaže sa zúčastnilo: 6 MŠ, 13 ZŠ a 2 ZUŠ.
Zapojené MŠ:  Tatranská, Komenského, Šarišské Jastrabie, Nová Ľubovňa,
Štúrova-sv. Cyrila a Metoda, Vsetínska
Zapojené ZŠ:  Hromoš, Podolínec, Lomnička, Kolačkov, Podsadek, Kyjov, Levočská - Stará Ľubovňa, Za vodou-St. Ľubovňa, Plavnica, Mníšek n/Popradom, V. Lipník, Ľubotín, Vyšné Ružbachy
Zapojené ZUŠ: Súkromná ZUŠ na Štúrovej, ZUŠ J. Melkoviča

K stiahnutiu

Vesmír očami detí 2012

K stiahnutiu

Vesmír očami detí 2011

K stiahnutiu

Vesmír očami detí 2010

 Vesmír očami detí(okresná súťaž) sa realizuje každý rok v piatich kategóriách:

1. kat. - MŠ (predškolský vek)                           
2. kat. - 1. – 4. roč. ZŠ
3. kat. - 5.-9. roč. ZŠ                                        
4. kat. - ZUŠ 1. – 4. roč. ZŠ
5. kat. - ZUŠ 5. – 9. roč. ZŠ
 
Termín okresného kola : február- marec
Súťaž je postupová. Víťazi okresného kola postupujú na celoslovenskú súťaž do Hurbanova (Termín: apríl). V súťaži sú hodnotené len práce jednotlivcov.
 
 
VESMÍR OČAMI DETÍ - 2010

Zapojené MŠ:  Štúrova,  Tatranská,  Za vodou,  Vsetinská, Šambron
Zapojené ZŠ:  Šarišské Jastrabie,  Podsadek, Malý Lipník, Lomnička, Podolínec,  Nová Ľubovňa, Komenského, Za vodou, Levočská, Hniezdne
Zapojené 2  ZUŠ ( 1 súkromná) a CVČ v Podolínci.

Odborná porota v zložení:  Mgr. Eva Balboneová,  ZŠ Za vodou, Mária Kačeňáková, ZUŠ , Anna Dragošeková a Pavol Kyšeľa ĽOS,  sa pridržiavala celoslovenských propozícií, kde bolo uvedené, že do celoslovenského kola do Hurbanova môže postúpiť len 5 výtvarných prác z každej kategórie. Porota neurčovala miesta ale hlavné ceny ĽOS a čestné uznanie. Súťažilo sa v 5-tich kategóriách
I. kat. MŠ predškolský vek - 32 výtv. prác,  II. kat. 1. – 4. roč. ZŠ - 32 výtv. prác, III. kat. 5. – 9. roč. ZŠ - 51 výtv. prác, IV. kat. ZUŠ (1. – 4. roč. ZŠ) - 59 výtv. prác, V. kat. ZUŠ (5. – 9. roč. ZŠ)      - 34 výtv. prác. Celkom výtvarných prác: 208 od 205 autorov. O 68 výtvarných prác bolo menej ako v roku 2009.
Do celoslovenského kola postupuje 24 víťazných prác, ktoré získali hlavnú cenu ĽOS (v III. kategórii porota vybrala len 3 hlavné ceny). Ďalej porota udelila aj  27  čestných uznaní. Celkové vyhodnotenie s odovzdaním hlavných cien, diplomov a čestných uznaní sa uskutočnilo  dňa  1. marca 2010 o 14,00 hod. v Dome kultúry v Starej Ľubovni, Zároveň bola sprístupnená výstava pre žiakov ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ, ktorá potrvá do 15. 3. 2010.
Návštevné hodiny:  PO –PIA  od 8,00 do 11,00 - 12,00 do 15,00 hod. (prosíme, návštevy nahláste aj telefonicky)
Touto cestou Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni blahoželá víťazom, ďakuje všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže.

ZOZNAM VÍŤAZNÝCH PRÁC A AUTOROV, KTORÍ POSTÚPILI DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA V HURBANOVE
(XXIV. roč.)

Hlavné ceny a diplom získavajú:
I.kat. -  MŠ (predškolský vek)
Daniela Repková, 5 rokov, MŠ-Tatranská-SĽ - Vesmír mojími očami
Ema Kollárová, 5 rokov, MŠ Tatranská- SĽ - Farebná  sústava
Peter Jaroš, 6 rokov, MŠ Za vodou- SĽ - Slnko
Laura Vojtek, 6 rokov, MŠ Vsetinská-SĽ - Stretnutie s mimozemšťanom na dvore MŠ
Oliver Turčáni, 5,5 rokov, MŠ Vsetinská-SĽ - Rakety zachraňujú vesmír

II.kat. – 1. – 4. roč. ZŠ
Alexandra CHamilová, 7 rokov, ZŠ Nová Ľubovňa - Stretnutie
Dominik Compeľ, 10 rokov, ZŠ Malý Lipník  - Mimozemšťan bojujúci o Slovensko
Róbert  Mirga, 8 rokov, ZŠ Lomnička - Ako vidím vesmír
Viktória Kormaníková, 7 rokov, ZŠ Za vodou-SĽ - Mimozemšťanka
Veronika Barlíková, 10 rokov, ZŠ Za vodou-SĽ - Príprava na let

 III. kat. – 5. -9. roč. ZŠ
Alexandra Saganová, 12 rokov, ZŠ Za vodou-SĽ - Kozmonaut
Martina Bondrová, 13 rokov, ZŠ Za vodou-SĽ - Vesmírny tanec
Benjamín Šambronský, 11 rokov, ZŠ Malý Lipník - Vesmírni kozmonauti

IV. kat. – 1. – 4. roč. ZUŠ
Viktória Štefančíková, 7 rokov ZUŠ(súkromná) SĽ - Priatelia
Kristína Sekelská, 8 rokov, (súkromná) ZUŠ - Ufopríšerky
Dominik Šuian, 10 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča, SĽ - Let okolo našej slnečnej sústavy
Ľudmila Lea Janíková, 9 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Mimozemšťan s dieťatkom
Filip Chobor, 8 rokov, ZUŠ –Melkoviča - Príchod mimozemšťanov
Sarah Krafčíková, 6 rokov, ZUŠ-Melkoviča - Mimozemšťanka a ružový svet

V. kat. – 5. – 9. roč. ZUŠ
Lenka Šmidová, 11 rokov, ZUŠ (súkromná) SĽ - Let
Matúš Mézeš, 13 rokov, ZUŠ súkromná - Vesmír
Lívia Krafčíková, 13 rokov, ZUŠ-Melkoviča - Zemetrasenie vo vesmíre (chvenie)
Lucia Duffalová, 12 rokov, ZUŠ (súkromná) - Hmota, Pohyb, energia
Klára Kanuščáková, 12 rokov, ZUŠ(súkrom.) - Snívam...

ČESTNÉ UZNANIE (bez postupu na celoslovenskú súťaž)

I.kat.- MŠ (predškolský vek)
Martina  Vilinová, 5 rokov,MŠ Vsetinská-SĽ - Prieskum vesmíru
Tamara  Šlampiaková,  5 rokov, MŠ Vsetinská - Duhový vesmír

II.kat. – 1. – 4. roč. ZŠ
Martin  Filičko, 8 rokov, ZŠ Šarišské Jastrabie - Vesmírne planéty
Jakub  Nemergut , 8 rokov, ZŠ Šarišské Jastrabie - Naši kamaráti

III.kat. – 5. – 9. roč. ZŠ
Agáta  Mirgová, 12 rokov, ZŠ Lomnička - Otvorte, ideme na prieskum
Monika  Hangurbadžová, 12 rokov, ZŠ Lomnička - Misia ukončená
Alexandra Saganová, 12 rokov, ZŠ Za vodou - Prileteli

IV. kat. – 1. – 4. roč. ZUŠ
Otakar  Plach, 8 rokov, ZUŠ- J. Melkoviča - Beztiažový stav
Veronika Redajová, 7 rokov, ZUŠ-súkromná - Pristátie
Sára Chamillová, 9 rokov, ZUŠ-súkromná  - Kozmonauti
Zuzana Šlosárová, 9 rokov, ZUŠ-súkromná - Kozmonaut
Kristián Timanik, 8 rokov, ZUŠ- súkromná - Vesmír
Natália Timaniková, 10 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča  - Vesmírni vtáci
Veronika Barlíková, 10 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Dva telesa
Alexandra Farkašová, 7 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Planéta s dúhou
Samuel Jozef Fedák, 9 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Stretnutie dvoch civilizácií (dobro a zlo)
Kamila Emília Potočková, 8 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Vesmírne príšery
Adam Bendžala, 10 rokov, ZUŠ-J.Melkovič - Stretnutie dvoch civilizácií
Kamila Emília Potočková, 8 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Veľký a malý fantastický vesmír
Michaela Fedoreková, 8 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Môj kamarát mimozemšťan

V . kat. – 5. – 9. roč. ZUŠ
Katarína Šmidová, 15 rokov, ZUŠ-súkromná - Pád
Daniela Krempaská, 15 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Slnečná sústava
Miriama Gladišová, 12 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča  - Hrozivé stretnutie
Kamila Šugereková, 12 rokov, ZUŠ-súkromná - Let rakety
Mária Štupáková, 13 rokov, ZUŠ-súkromná - Moje vesmírne prechádzky
Gabriela Axamská, 11 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Mimozemšťanka
Barbara Duchnická, 12 rokov, ZUŠ-J.Melkoviča - Temný kút vesmíru

 

 

 

Vesmír očami detí 2014

K stiahnutiu

Nastavenia cookies