Podujatia

VIANOČNÉ PASTORALE

Vianočno – novoročné zvykoslovia, ľudové hry, koledy, vinše a chrámové piesne v interpretácii dedinských folklórnych skupín z okresu. Konajú sa každočne v mesiaci december v inej obci okresu za účasti 80 účinkujúcich.

Nastavenia cookies