Podujatia

UKRAJINSKÝ PREDNES

Prednes poézie a prózy v ukrajinskom jazyku 2015

Zväz Rusínov-Ukrajincov SR a Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni uskutočnilo okresnú súťaž v ukrajinskom prednese v rámci 54. festivalu drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča. Zúčastnilo sa jej 15 recitátorov v troch kategóriách, ich výkony hodnotila porota v zložení: Irina Nováková, Žaneta Štefaniková a M. Minčíková. Víťazi postúpili na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční koncom mája v Prešove.
Výsledky:
I. KATEGÓRIA
POÉZIA:
1.   Slávka GALLYOVÁ (Jarabina)
1.   Anastázia ŠIMKOVÁ (Šarišské Jastrabie)
2.   Kristína LEŠKOVÁ (Údol)
3.   Matej ČOKINA (Jarabina)
3.   Mária DEREVJANÍKOVÁ (Jarabina)
3.   Vivien SOKOLOVÁ (Údol)

PRÓZA:
1.   Sophia DEREVJANIKOVÁ (Jarabina)
1.   Janka GALLYOVÁ (Jarabina)
2.   Aneta STOLÁROVÁ (Údol)
3.   Jozef LEŠKOVSKÝ (Jarabina)
3.   Klaudia ŠULIKOVÁ (Šarišské Jastrabie)

II. KATEGÓRIA
POÉZIA:
1.   Annamária MYTNÍKOVÁ (Jarabina)

PRÓZA:
1.   Martin ŠTEFANIK (Jarabina)

III. KATEGÓRIA

POÉZIA:
1.   Peter KAVECKÝ (Jarabina)

PRÓZA:
1.   Sabina ŠLAMPIAKOVÁ (Jarabina)

Prednes poézie a prózy v ukrajinskom jazyku 2014

OR ZRUS v Starej Ľubovni a Ľubovnianske osvetové stredisko zorganizovali  24. apríla 2014 o 9.00 h v Dome kultúry v Starej Ľubovni okresnú súťaž v prednese poézie a prózy v ukrajinskom jazyku. Zúčastnilo sa jej 14 recitátorov v 3 kategóriách. Víťazi postupujú na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční v máji v Prešove.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

I. kat. poézia
1. miesto - Sophia Derevjaníková, ZŠ Jarabina
1. miesto - Samuel Hriceňák, ZŠ Údol
2. miesto - Jozef Leškovský, ZŠ Jarabina

2. miesto - Slávka Gallyová, ZŠ Jarabina

I. kat. próza

1. miesto - Martin Štefanik, ZŠ Jarabina
1. miesto - Sofia Karaffová, ZŠ Údol
2. miesto - Matej Čokina, ZŠ Jarabina
2. miesto - Mária Derevjaníková, ZŠ Jarabina

II. kat. poézia
1. miesto - Annamária Mytníková, ZŠ Jarabina
2. miesto - Timea Kundľová, ZŠ Jarabina

II. kat. próza

1. miesto - Sabina Šlampiaková, ZŠ Jarabina


III. kat. poézia
1. miesto - Patrik Čokina, ZŠ Jarabina
2. miesto - Kristián Kormoš - ZŠ Plavnica

III. kat. próza
1. miesto - Milan Štefanik, ZŠ Jarabina

Prednes poézie a prózy v ukrajinskom jazyku 2013

Okresná súťaž v ukrajinskom prednese 2012

 Okresná postupová súťaž v prednese poézie a prózy v jazyku ukrajinskom organizuje ĽOS v spolupráci z ZRUS v Starej Ľubovni v mesiaci marec každý rok. Víťazi sú úspešní aj na krajskom kole v Prešove.

 

Nastavenia cookies